A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường năm 2021

  KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường năm 2021

     Thực hiện kế hoạch số 3813/SGDD- CTTT ngày 30/10/2020 của Sở GDDT Hà Nội về việc đảm bảo an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) năm học 2020-2021

trong các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố năm 2021;

Thực hiện kế hoạch số 543/PGD&ĐT về việc đảm bảo an toàn trường học, Giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021, Trường mầm non Vân Hà xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục ATGT trong nhà trường  năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, giáo dục ATGT; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT và văn hóa giao thông; góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm an ninh trật tự, ATGT phải phù hợp, sát đối tượng, đạt hiệu quả giáo dục cao; kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trong nhà trường.

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; Nhà trường tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa khi tham gia giao thông.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung trọng tâm công tác:

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 về việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học giữa Sở GDĐT và Công an thành phố Hà Nội;

- Tập trung tuyên truyền giáo dục Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Ngành về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng văn hoá giao thông; bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường...

- Xây dựng pano, hình ảnh…để tuyên truyền tới tất cả học sinh trong trường.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tích cực và hiệu quả các cuộc thi về giáo dục ATGT do Bộ GDĐT, UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành phối hợp phát động.

- Nhà trường bảo đảm an toàn không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường. Kẻ vạch hướng dẫn, phân luồng giao thông khu vực đưa dón học sinh và trước cổng trường

- Thực hiện lồng ghép ND giáo dục ATGT phù hợp với độ tuổi của trẻ:

+ Hệ thống đèn giao thông

+ Kĩ năng đi bộ an toàn: Hướng dẫn học sinh đi bộ trên vỉa hè, lề đường, không đi bộ dưới lòng đường, không vượt qua dải phân cách, qua đường ở những nơi giao nhau có tín hiệu đèn, vạch đi bộ qua đường. Khi qua đường phải có người lớn dắt.

+ An toàn khi ngồi sau xe đạp, xe máy: Phải có ghế ngồi dành riêng hoặc có đai an toàn.

- Nhà trường có hình thức xử lý các cá nhân vi phạm ATGT theo chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đánh giá về công tác giáo dục ATGT trong nhà trường.

2. Hình thức triển khai:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT lồng ghép trong các buổi chào cờ đầu tuần.

- Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống phát thanh của trường vào đầu, cuối buổi học, buổi họp phụ huynh học sinh, kết hợp tuyên truyền thông qua pano, khẩu hiệu, tờ gấp…

Các thông điệp truyền thông: Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người; Không điều khiển xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe; Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả cộng đồng; Hãy mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt; Đã uống rượu,bia không lái xe...

- Tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động khám phá khoa học, khám phá xã hội, giáo dục kĩ năng sống 1 lần/ tháng cho trẻ.

1. Phân công nhiệm vụ.

1.1. Ban giám hiệu:

          - Lập kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT năm 2021.

          - Triển khai nội dung giảng dạy, ngoại khóa về ATGT; đưa nội dung tuyên truyền trật tự ATGT vào hệ thống thông tin truyền thanh của nhà trường để tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh.

- Phối hợp với UBND đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc trong giờ đón trả trẻ, kiên quyết xử lý các hàng quán bán rong, biển quảng cáo, rao vặt trước cổng trường.

 - Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT.        

          - Thực hiện hiệu quả kiểm tra thường xuyên, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện của các nhà trường gửi về Phòng GD&ĐT theo định kỳ vào tuần 2 tháng 6 và cuối năm vào tuần 2 tháng 12; báo cáo công tác xử lý vi phạm khi nhận được danh sách hoặc đĩa hình do Công an cung cấp theo quy định báo cáo nhanh hàng tháng.

1.2. CBGVNV:

- Thực hiện tốt việc lồng ghép GDLLATGT cho trẻ vào các hoạt động phù hợp. Phối hợp với BGH, tổ CM tổ chức thi vẽ tranh về an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo lớn trong nhà trường.

          - Tuyên truyền với PHHS bằng nhiều hình thức như: các bài viết, hình ảnh tại góc cha mẹ cần biết, trao đổi vào giờ đón, trả trẻ...

- Phối hợp với PHHS giáo dục LLATGT cho trẻ.

- Tích cực tham gia sáng tác bài hát, thơ, truyện về giáo dục LLATGT cho trẻ.

V. Kinh phí thực hiện.

          Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền ATGT trong nhà trường do UBND Huyện cấp.

          BGH nhà trường đề nghị CBGVNV chủ động tổ chứcthực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin kịp thời báo cáo về BGH, Tổ chuyên môn nhà trường để được hỗ trợ.

         

Nơi nhận:

- CBGVNV; để thực hiện

- Lưu VP.

 HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Hải Mơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm 2021

 

Tháng 1,2/2021

- Tuyên truyền, phổ biến CBGVNV ký cam kết thực hiện Luật lệ An toàn Giao thông: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và xe đạp điện; không có các hành vi  gây cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng…trong dịp Tết.

- Tuyên truyền trên Pano, loa đài tới các bậc phụ huynh và giáo dục trẻ về luật lệ an toàn giao thông qua các hoạt động chào cờ đầu tuần, các HĐ giáo dục tại trường, đặc biệt là đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

CBGVNV

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thủy, kim Liên, GV các lớp

BGH

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

3/2021

- Chỉ đạo tổ chức lồng ghép nội dung GD luật lệ an toàn giao thông cho trẻ thông qua các bài thơ, câu chuyện, trò chơi và các hoạt động của trẻ.

- Khuyến khích GVNV sáng tác bài hát, thơ, truyện về ATGT cho trẻ.

- Tuyên truyền về LLATGT tại góc cha mẹ cần biết các lớp.

GV các lớp

 

 

 

 

 

HPCM

Tháng

4,5/2021

- Tiếp tục tuyên truyền trên loa đài tới các bậc phụ huynh và giáo dục trẻ về luật lệ an toàn giao thông qua các hoạt động giáo dục tại trường.

- Phối hợp với UBND Phường đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc trong giờ đón trả trẻ, kiên quyết xử lý các hàng quán bán rong, biển quảng cáo, rao vặt trước cổng trường.

Đ/c Nguyễn Thủy, kim Liên, GV các lớp

 

 

Tổ bảo vệ

BGH

Tháng

6/2021

- Báo cáo hiệu quả công tác tuyên truyển, giáo dục ATGT về phòng GD.

BGH

Hiệu trưởng

Tháng

7, 8/2021

- Tiếp tục đưa nội dung GDLLATGT vào kế hoạch hoạt động hè các khối lớp. Khuyến khích GV tổ chức các trò chơi tìm hiểu về PT và LLATGT phù hợp với các độ tuổi.

GV các lớp

 

 

 

 

 

 

HPCM

 

 

 

 

Tháng 9/2021

- Phát động năm trật tự văn minh đô thị và tổ chức cho CBGVNV kí cam kết thực hiện.

- Lồng ghép GDLLATGT, thực hiện văn hóa giao thông trong các buổi họp Hội đồng giáo dục, công đoàn, chi bộ, Đoàn thanh niên, Sinh hoạt chuyên môn).

- Kẻ vạch và sắp xếp khu vực để xe của CBGVNV, PHHS nhà trường đảm bảo hợp lý, thông thoáng, tránh ùn tắc trong giờ đón trả trẻ.

- Triển khai tuyên truyền ATGT trên loa phát thanh vào giờ đón và trả trẻ.

( thứ hai và thứ tư)

CBGVNV

 

CBGVNV

 

 

 

Tổ bảo vệ CBGVNV, PHHS

 

Các tháng

Hiệu trưởng

 

BGH, CTCĐ,

Bí thư CĐ

 

 

Đ/c Thắng

 

 

TTCM, Đ/c Thẩm Trang, Mai Hương

Tháng 10/2021

- Tổ chức truyền thông tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, HS về an toàn giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông qua cổng thông tin điện tử, bảng tin, góc tuyên truyền cha mẹ cần biết).

CBGVNV

 

 

BGH

 

Tháng 11/2021

- Tổ chức thi vẽ tranh về an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo lớn trong nhà trường.

TTCM và GV khối MG lớn

HPCM

Tháng 12/2021

- Báo cáo hiệu quả công tác giáo dục ATGT về phòng GD.

BGH

Hiệu trưởng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 106
Hôm qua : 15
Tháng trước : 400